79,462Tổng các loại Cở sở y tế
Cơ sở y tế

Chào mừng bạn đến với danh sách tổng hợp cơ sở y tế.
Bạn muốn tra cứu thông tin các cơ sở y tế: phòng khám, bệnh viện, nhà thuốc,...?
Tất cả sẽ có trong danh sách tổng hợp thông tin của chúng tôi.

iconBệnh viện Đà Nẵng
Bệnh viện
 • 0236 3821 118

 • Chưa có thông tin

 • 124 Hải Phòng

iconBệnh viện C Đà Nẵng
Bệnh viện
 • 0236 3821 480

 • Chưa có thông tin

 • 122 Hải Phòng

iconBệnh viện Da Liễu Thành Phố Đà Nẵng
Bệnh viện
 • 0236 3756 951

 • Chưa có thông tin

 • 91 Đ. Dũng Sĩ Thanh Khê

iconBệnh viện Đà Nẵng - Cổng dành cho người nhà bệnh nhân
Bệnh viện
 • 0236 3821 118

 • Chưa có thông tin

 • 103 Quang Trung

iconBệnh viện Bình dân Đà Nẵng
Bệnh viện
 • 0236 3714 030

 • Chưa có thông tin

 • Trần Cao Vân

iconBệnh viện Phổi Đà Nẵng
Bệnh viện
 • 0236 3767 626

 • Chưa có thông tin

 • 25XC+F6M, Nguyễn Đình Tứ

iconBệnh viện Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng
Bệnh viện
 • 0236 3952 704

 • Chưa có thông tin

 • Đinh Gia Trinh

iconBệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng
Bệnh viện
 • 0236 3842 326

 • Chưa có thông tin

 • 193 Nguyễn Lương Bằng

iconBệnh Viện Mắt
Bệnh viện
 • Chưa có thông tin

 • Chưa có thông tin

 • 227 Núi Thành

iconKhoa Nội Soi Và Thăm Dò Chức Năng
Bệnh viện
 • 0236 3717 343

 • Chưa có thông tin

 • Bệnh Viện Ung Thư Đà Nẵng, Tổ 14, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng